Benvinguts a l'enquesta "Cicloturisme a Terres de l'Ebre" promoguda pel Consell Comarcal del Baix Ebre en el marc del projecte Baix Ebre Avant.
Per simplificar, en les preguntes a continuació el terme "cicloturisme" l'utilitzarem per a tot tipus d'activitats turístiques en bicicleta, sigui de passeig, en BTT, de carretera, ..

Bienvenidos a la encuesta "Cicloturismo en Terres de l'Ebre" promovida por el Consell Comarcal del Baix Ebre en el marco del proyecto Baix Ebre Avant.
Para simplificar, en las preguntas a continuación el concepto "cicloturismo" lo utilizaremos para todo tipo de actividades turísticas en bicicleta, sea de paseo, en BTT, de carretera, ...
start
 
El creixement del turisme actiu i del cicloturisme és una realitat a Catalunya, Espanya i l'entorn europeu. La Via Verda de la Val de Zafán, que transcorre per les comarques del Matarranya, Bajo Aragón i Bajo Martín a l'Aragó, i Terres de l'Ebre a Catalunya, reuneix unes característiques idònies per a la pràctica d'aquesta activitat. A través d'aquesta enquesta es vol tenir una primera impressió sobre el que representa aquesta activitat per a les empreses turístiques de la zona.

El crecimiento del turismo activo y del cicloturismo es una realidad en España y el entorno europeo. La Via Verda de la Val de Zafán, que transcurre por las comarcas del Matarraña, Bajo Aragón y Bajo Martín en Aragón, y Terres de l'Ebre en Catalunya, reúne unas características idóneas para la práctica de esta actividad. A través de esta encuesta se quiere tener una primera impresión sobre lo que representa para las empresas turísticas de la zona.

 
Quina és l'activitat de la vostra empresa? 
¿Cual es la actividad de su empresa? *


 
Quin és el vostre període d'activitat?
¿Cual es vuestro período de actividad? *


 
Esteu detectant un augment del turisme en bicicleta?
¿Estáis detectando un aumento del turismo en bicicleta? *

     
 
El cicloturisme representa una part important de la vostra activitat?
¿El cicloturismo representa una parte importante de vuestra actividad? *


 
Penseu que potenciar el cicloturisme pot:
¿Pensáis que potenciar el cicloturismo puede: *


 
Els vostres serveis/instal·lacions estan adaptats per rebre turistes amb bicicleta?
¿Vuestros servicios e instalaciones están adaptados para recibir a turistas en bicicleta? *


 
Els clients de cicloturisme són:
Los clientes de cicloturismo son: *


 
Procedència dels vostres clients de cicloturisme
Procedencia de vuestros clientes de cicloturismo *


 
Periodes de més activitat Períodos de más actividad

Pots triar entre 0= gens activitat i 5=moltíssima activitat
 
Primavera

 
Estiu / Verano

 
Tardor / Otoño

 
Hivern / Invierno

 
Quines són les rutes/itineraris amb més èxit segons la vostra opinió?
¿Cuales son las rutas/itinerarios con mayor éxito según vuestra opinión?

*


 
Penseu que la vostra empresa pot créixer amb les activitats de cicloturisme?
¿Pensais que vuestra empresa puede crecer con las actividades de cicloturismo? *

     
 
Quina informació específica necessiteu per als vostres clients de cicloturisme?
¿Qué información específica necesitáis para vuestros clientes de cicloturismo? *


 
Quines accions penseu que podrien ser més útils per fomentar el cicloturisme?
¿Que acciones pensáis que podrían ser más útiles para fomentar el cicloturismo? *


 
Voleu afegir algun comentari?
¿Queréis añadir algún comentario?

 
Moltes gràcies per les vostres aportacions. Per qualsevol informació addicional us podeu adreçar a Paula Ramirez
paula.ramirez@baixebre.cat o info@baixebreavant.cat
Telf. 977 471 735

Muchas gracias por vuestras aportaciones. Para cualquier información adicional os podéis dirigir a Paula Ramirez paula.ramirez@baixebre.cat o info@baixebreavant.cat
Telf. 977 471 735

Gràcies per completar aquest typeform
Ara en pots crear el teu propi — és gratuït, senzill i bonic!
Crea un <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform